Put your alternative Non

Slider 1

YAZILI-EDEBİ TERCÜME

Ticari Metinler,Edebi Metinler,Teknik Metinler,Hukuki Metinler,Tıbbi Metinler gibi Yazılı metinlerinizi  kaynak ve tercüme edilecek hedef dilde uzmanlaşmış tercümanlar tarafından başka bir dilde çeviri işinin yapılmaktadır.

SÖZLÜ TERCÜME

Toplantı, konferans, sempozyum, fuar, mahkeme vb. alanlarda birçok dillerde sözlü çeviri hizmeti sunulmaktadır.

 

TEKNİK TERCÜME

Cihaz kitapçıkları, teknik ve ihale şartnameleri ve mühendislik dokümanları gibi özel alan terminolojilerinin kullanıldığı metinlerin çeviri hizmeti sunulmaktadır.

TİCARİ TERCÜME

Türkiye’de faaliyet gösteren ithalatçı ve ihracatçı firmaların, ana bayilerin, hammadde üreticilerinin, dağıtımcıların, mal alım satımı yaparken kullandıkları belgelerin çevirilerini, e-mail yazışmaları ve diğer belgelerin çevirileri ile hizmet veriyoruz.

AKADEMİK TERCÜME

Liseler ve üniversitelerdeki (lisans, yüksek lisans, master, doktora vb.) öğrenciler, öğretim görevlileri tarafından yapılması talep edilen araştırma, tez, bitirme tezi veya özel ilgi amaçlı istenilen çevirilerde kaliteli hizmet verilmektedir.

 

HUKUKİ-KONSOLOSLUK TERCÜME

  Kanunlar, yönetmelikler, mahkeme kararları, hukuki yazışmalar,  vekaletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, vb. konularda, çeviri hizmeti verilmektedir.

 

TIBBİ TERCÜME

Tıp, biyoloji, kimya, tıbbi makaleler, eczacılık endüstrisi,tanı cihazları, laboratuar testleri, kullanım kılavuzları, ilaç prospektüsleri, hasta raporları tahliller ve araştırmalar gibi Medikal-Tıbbi tercüme ihtiyaçlarına hizmet verilmektedir.

FİNANSAL TERCÜME

Fatura, banka dökumanları, hisse senetleri, ticari sözleşmeleri vb. hizmet alanlarında hizmet verilmektedir.

 

 

WEB SİTESİ TERCÜME

Web sitelerinin yabancı dillere çevrilmesi, tasarımının düzenlenmesi ve uluslararası yayına uygun hale getirilmesi işlemlerini kapsar.

 

 

KİTAP- KATALOG TERCÜME

Yazı, edebi metin, kitap, sanat eserleri, gazete, kurumsal katalog ve broşürler RETRO TERCÜME uzmanları tarafından titizlikle tercüme edilir.

BROŞÜR- REKLAM TERCÜME

Etiket, Broşür, Tabela, Afiş, Reklam metinleri dökumanlarında hizmet verilmektedir.

 

SİNEMA-ALT YAZI -DEŞİFRE HİZMETLERİ

Toplantı, konferans, seminer vb. organizasyonlarda kaydedilen kaset, cd, vcd ve dvd formatındaki içeriğin özel cihazlarla ve dil uzmanları tarafından deşifre edilerek word, pdf ve basılı çıktıya dönüştürülmesi hizmetidir.

 

Copyrights ©2013 Orhan AKYÜZ